Vzdelávanie

Podnikové vzdelávanie

 • Marketingová komunikácia
 • Vplyv marketingu na výkonnosť firmy
 • Self-manažment
 • Cultural-manažment
 • Strong-manažment
 • Zlodej času ako deštrukcia pracovného výkonu
 • Čarodejka motivácia
 • Manažment pohľadávok
 • Podniková kultúra a jej revolučný vplyv na úspechy v podniku
 • Ekonomika pre manažérov
 • Účtovníctvo pre začínajúcich podnikateľov

Špeciálne vzdelávanie

 • Metrológia
 • Chemické leptanie kovov
 • Biofiedback – stimulácia mozgu (kurz pre manažérov spojený s exkurziou po Slovakiaringu v Orechovej Potôni)

Úrady práce

Akreditované aktivity Ministerstvom školstva SR

 • Základy pre začínajúcich podnikateľov – 64 hod.
 • Ako úspešne podnikať – 112 hod.
 • Modulový kurz: Účtovníctvo – 128 hod.

Tel.

+421 (0) 42 42 600 30

Fax

+421 (0) 42 42 600 43

Kontaktná adresa

Tauricon, s.r.o.
Moravská 1884/52
Púchov 020 01
Slovenská republika

Program celoživotného vzdelávania

Naši partneri

M&Z Partners