Vzdelávanie, poradenstvo a analytická činnosť

Úvod

Vzdelávanie je sprievodným javom našej civilizácie od nepamäti. Už starodávni učenci prenášali svoje poznatky a myšlienky na svojich učňov a tí zas na svojich. Je to kolotoč, ktorý poháňali a poháňajú generácie za generáciou. Ľudia chceli riešiť čoraz zložitejšie úlohy, prenikať do hlbších podstát problémov a vymýšľať nové nápady, ktoré im uľahčili dosahovať potrebné výsledky. Preto investície formou vzdelávania do samých seba začali byť pre človeka dôležitou devízou jeho osobného rastu.

Vzdelávanie sa stáva dôležitým aspektom pri dosahovaní pomyselného stupienka vyspelosti nielen človeka samého ale sprostredkovane aj celej spoločnosti. Prevzatie vzdelávacej štafety od našich predkov malo veľký význam aby sme mohli robiť teraz veľké kroky.

Moderné podniky v dnešnej dobe dosahujú svoje obraty, napĺňajú stanovené ciele a získavajú stabilitu na trhu prostredníctvom svojich vzdelaných zamestnancov, do ktorých priebežne investujú nemalé finančné prostriedky. Zamestnanci by mali tieto investície oplácať zvýšenými výkonmi v oblasti práce a tvorbou nových inovácií, ktoré posúvajú podniky do komparatívnych výhod oproti konkurencii.

„Podnik, ktorý neprináša nič iné ako peniaze, je úbohý podnik.“
Henry Ford

Tel.

+421 (0) 42 42 600 30

Fax

+421 (0) 42 42 600 43

Kontaktná adresa

Tauricon, s.r.o.
Moravská 1884/52
Púchov 020 01
Slovenská republika

Program celoživotného vzdelávania

Naši partneri

M&Z Partners