O nás

Ing. Vladimír Meštík, PhD.

Interný lektor Ekonomická univerzita v Bratislave – Národohospodárska fakulta Žilinská univerzita v Žiline – Strojnícka fakulta

Špecializácia:

  • Marketing, manažment a podniková kultúra

Podnikanie vo vzdelávaní, obchode a strojárskej výrobe.

Doc. Ing. Miloš Čambál, PhD.

Externý lektor Slovenská technická univerzita v Bratislave

Špecializácia:

  • Rozvoj manažérskych kompetencií a podniková kultúra

Riaditeľ a mimoriadny profesor - Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality na Materiálovotech-nologickej fakulte v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Ing. Ján Zelinka

Externý lektor Vysoká škola technická v Bratislave

Špecializácia:

  • Ekonomika a dane

Daňový poradca.

Ing. Jana Lednická

Externý lektor Vysoká škola ekonomická v Bratislave

Špecializácia:

  • Medzinárodné projekty
  • Malé a stredné podnikanie

Diplôme Supérieur d´Etudes Françaises Modernes option civilisation, Alliance Française, Paris Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Goethe-Institut

JUDr. Branislav Štrbáň

Externý lektor Univerzita Palackého Olomouc

Špecializácia:

  • Obchodné právo

Advokátska kancelária.

Ing. Adriana Krátka

Externý lektor Ekonomická univerzita v Bratislave

Špecializácia:

  • Účtovníctvo

University of Cambridge, Level 1 Certificate in English.

Zuzana Viselková

Manažér pre vzdelávanie

Certificate in English, Dublin.

Tel.

+421 (0) 42 42 600 30

Fax

+421 (0) 42 42 600 43

Kontaktná adresa

Tauricon, s.r.o.
Moravská 1884/52
Púchov 020 01
Slovenská republika

Program celoživotného vzdelávania

Naši partneri

M&Z Partners