Strong manažment – CSK model Analyticko-implementačný projekt

  • Bližšie informácie na dopyt

Zodpovední za realizáciu

Ing. Vladimír Meštík, PhD.
Doc. Ing. Miloš Čambál, PhD.

Tel.

+421 (0) 42 42 600 30

Fax

+421 (0) 42 42 600 43

Kontaktná adresa

Tauricon, s.r.o.
Moravská 1884/52
Púchov 020 01
Slovenská republika

Program celoživotného vzdelávania

Naši partneri

M&Z Partners