Podniková kultúra ako akcelerátor úspechu Analyticko-implementačný projekt

 • Musieť verzus chcieť
 • Komparatívnou výhodou každého podniku je, keď zamestnanci chcú robiť
 • Výrazný vplyv na výkonnosť zamestnancov
 • Výkonnosť, konštruktívnosť, inovatívnosť zamestnancov v podniku
 • Vplyv zamestnancov na dosahované ciele, konkurencieschopnosť a rozvoj podniku

Charakteristika jednotlivých etáp projektu

 • vízia a ciele projektu
 • dvojdňové školenie
 • prípravná etapa projektu
 • informačné komuniké
 • stanovenie tímu
 • analýza
 • implementácia know-how
 • spätná väzba
 • poradenstvo pri realizácii v praxi

Zodpovední za realizáciu

Ing. Vladimír Meštík, PhD.
Doc. Ing. Miloš Čambál, PhD.

Tel.

+421 (0) 42 42 600 30

Fax

+421 (0) 42 42 600 43

Kontaktná adresa

Tauricon, s.r.o.
Moravská 1884/52
Púchov 020 01
Slovenská republika

Program celoživotného vzdelávania

Naši partneri

M&Z Partners